Leder, Team og Organisation

God ledelse er en forudsætning for at skabe gode resultater for forretningen. God ledelse kræver stor selverkendelse og indsigt i sin egen ledelsessituation, og ikke mindst om at finde tryghed i rollen som leder. Derudover, er det en god idé at have kendskab til de værktøjer enhver leder bør have i sin værktøjskasse.

Men hvad ligger der i begrebet ”god ledelse”? Ledelse har består af 3 roller: Management (drift) leadership (personaleledelse) og ekspert. Som leder skal man mestre og balancere de 3 forskellige roller. Typisk er det i rollen som personaleleder, at man som leder har behov for støtte til at dygtiggøre sig.

Det kan derfor være en god idé at blive klogere på lederrollen og den måde man praktiserer sin ledelse på, samt få helt konkrete værktøjer til lederens værktøjskasse, hvad enten det handler om lederrollen generelt, eller et mere konkret ledelsestema, såsom distanceledelse eller forandringsledelse.

Typiske eksempler på rådgivning om lederudvikling

Lederrollen – generelle værktøjer til lederrollen. Hvad ligger der i begreber som ”ledelsesret” og ”ledelsesansvar”? Refleksion om egen ledelsespraksis i forhold til best practice. Hvilke styrker og svagheder har jeg som leder, hvilke personlige og faglige kompetencer skal jeg fokusere på at udvikle?

Lederens svære samtaler – den svære samtale er de samtaler med medarbejdere der handler om afskedigelser, advarsler, sygefraværssamtalen og personlige samtaler om emner som kan være svære at tage op. Gennem teori, sparring og praktiske øvelser bliver lederen klædt på til at håndtere disse samtaler.

Motivation og kommunikation –  at skabe mening og motivere sine medarbejdere er en meget vigtig del af rollen som leder. Motiverede medarbejdere er direkte koblet til evnen at opnå de resultat virksomheden har sat sig, og medarbejdernes motivation er også direkte relateret til fastholdelse af gode medarbejdere, som også er en vigtig ledelsesopgave.

Distanceledelse –  at have medarbejdere på distancen er i stigende grad et vilkår i en moderne virksomhed. Hvordan opbygger man tillid på distancen, og hvordan tackler man som leder balancen mellem kontrol vs og tillid? Hvordan bruger man de kommunikationskanaler der er tilgængelige?

Forandringsledelse – forandring er et vilkår, og forandringsledelse er en løbende proces. Det er en række værktøjer man som leder kan tage i brug, for at sikre at forandringen forløber som planlagt. Disse ledelsesredskaber skal helst findes i samtlige lederes værktøjskasse.

Jeg arbejder case baseret, hvilket indebærer at jeg tager udgangspunkt i lederens egne konkrete cases og eksempler fra egen hverdag. Der vil altid være en høj grad af deltagerinvolvering. Erfaringsudveksling er en vigtig del af workshoppen, og udover gevinsten ved at skabe et fortroligt rum for lederne, vil de mere erfarne ledere i situationen kunne træde ind i en mentorrolle for de mindre erfarne lederne.

Organisations – & Teamudvikling

Skal ledergruppen rystes sammen? Eller afdelingen? Er der dårlig trivsel og/eller højt sygefravær i afdelingen? Organisationsudvikling handler om at få organisationen og de mennesker organisationen består af, at fungere bedst muligt sammen for at derved opnå de resultater og mål man har sat sig. Det er dog ikke altid at organisationen fungerer optimalt, hvilket også påvirker trivslen i afdelingen og dermed produktiviteten.

I nogle tilfælde er problemet konkret, og det handler om at sætte målrettet ind på et allerede defineret område. I andre tilfælde er det lidt svære at finde årsagen til problemet, men i stort set samtlige tilfælde er det organisationskulturen der er på spil.

 

Eksempler

  • Virksomheden/afdelingen er præget af stress og dårlig trivsel. Her kan man med fordel afholde en workshop med fokus på forebyggelse af stress, hvor både ledere og medarbejdere deltager. Dette for at understrege, at stress og trivsel er et fælles ansvar på arbejdspladsen
  • Daglige konflikter gør teamet ineffektivt og skaber dårlig trivsel
  • Er der ikke nok videndeling i afdelingen?
  • Også velfungerende teams kan til tider miste energi, uden at for den sags skyld være decideret dårligt fungerende. Her sætter man ind med en workshop, som hjælper leder og teammedlemmer med at finde årsagerne til den lave energi, samt indsatsområder der får energien tilbage i teamet
  • Kortlægning af organisationskulturens påvirkning

Sådan kan jeg hjælpe

Jeg har designet og faciliteret et stort antal af workshops omkring ovenstående – og andre – temaer. Vi starter altid rejsen med at afdække problemets kerne, som ofte er en anden den man umiddelbart tror. Kontakt mig for en helt uforpligtende snak omkring jeres udfordringer og ambitioner.

Del artikel